Lịch sự kiện
Thứ 7
05/12/2020
HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2020-2021
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 2
30/11/2020
VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI MISS HUTECH 2021
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
28/11/2020
LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN NHẬT BẢN NĂM 2020
Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH - Quận 9
Thứ 7
28/11/2020
TẬP HUẤN XÂY DỰNG RUBRIC - ĐỢT 3
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
24/11/2020
LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH UCP 1 NĂM
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC